Medewerking ouders.
De meeste ouders vonden het een goed idee dat ze met de oefenpakketten thuis met hun kind konden werken. Helaas lukte dat niet voor alle ouders.
Het was voor ouders én kinderen natuurlijk een geheel andere en nieuwe situatie!
Sommige ouders vertelden dat hun kind niet wilde meewerken. Anderen dat ze er zelf niet nog niet aan toe waren toegekomen. De kinderen misten het dagcentrum!.

De leidsters maakten dagelijks contact met 2 of 3 ouders om te horen hoe het met hen ging, hadden een luisterend oor voor hun persoonlijke problemen, of hun behoefte aan informatie. Kortom er was ondersteuning.
Gelukkig was het vanaf 8 juli weer mogelijk om voorzichtig te beginnen met een herstart van de kinderen op het dagcentrum, Dit wel onder strikte Covid-19 voorzorgsmaatregelen en op kleinere schaal namelijk met 2 kleinere groepen per dag.

Voor meer informatie: Portage Programma Suriname

 

Bij dagcentrum Anniecrèche wordt gewerkt met het Portage Programma.
In dit programma is een vaardighedenlijst opgenomen ten behoeve van 5 ontwikkelingsdoelen:

 • Baby stimulatie
 • Sociale ontwikkeling
 • Taalontwikkeling
 • Zelfredzaamheidsontwikkeling
 • Verstandelijke ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling

Er worden per ontwikkelingsgebied specifieke doelen opgesteld.
Sommige ouders hebben foto’s gestuurd om te laten zien hoe ze met hun kind hieraan werkten.
Hier een aantal voorbeelden.

Verstandelijke Ontwikkeling
Afgekort V.O 45: Kind past twee delen van een vorm bij elkaar om een geheel te maken
Motorische Ontwikkeling (Fijne motoriek)
Afgekort M.O 78. Kind pakt potlood vast tussen duim en wijsvinger, waarbij het potlood rust op de middelvinger
Motorische Ontwikkeling (Grove motoriek)
Afgekort M.O 25 Kind zit zonder steun van de handjes
Sociale Ontwikkeling
Afgekort S.O 16 Kind speelt 15-20 minuten alleen, in de buurt van activiteiten van een volwassene( juf/mama)

 

Onderstaande opdrachten zijn verdeeld in

 • Verstandelijke ontwikkeling
 • Taal(productie en begrip)ontwikkeling
  • Wat hoort bij elkaar ?
  • Benoemt plaatjes (cijfers, dieren, vormen, kleuren)

Deze opdrachten zijn voornamelijk bestemd voor groep rood en groep  groen :  

                                 

Voorbeeld V.O (Verstandelijke Ontwikkeling)
Kind combineert aantal en cijfer
Zelfredzaamheid (w.o. zindelijkheid, zelf leren eten/drinken)
Z.E 29. Kind schept(prikt)met vork   

 

Voorbeeld opdrachten om met een kind te oefenen:

Groep Blauw
Op groep blauw heb je de iets kleinere kinderen en die meer hulp nodig hebben.
Een van de doelen van kind Z, was eten met een lepel. Het zelf brengen van de lepel naar de mond.

Groep Geel
Kindje R, (dit kindje is blind) Voelen van verschillend materiaal, spons gladde kant en grove kant.
Een hard voorwerp en een zacht voorwerp.

Groep Groen
Kind N, het maken van balletjes met klei. Soort bij soort sorteren voorbeeld stokje bij stokje zetten en bal bij bal zetten.

Groep Rood
Daar zijn de kinderen wat groter en zelfstandiger. Zij hadden verschillende opdrachten van matchen van kleuren, cijfers of woordjes. Ook het inpakken en uitpakken van hun rugzak werd geleerd.

Per oktober 2020 zijn met nieuwe richtlijnen en de vereiste voorzorgsmaatregelen de scholen gestart.
Daarmee kon ook dagcentrum Anniecrèche op 5 oktober weer starten met een groep van rond 25 kinderen.