Periode: maart 2020 – september 2020

Vanaf maart 2020 trekt: “COVID-19” een zware wissel op de samenleving en daarmee ook op ons Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche (verder dagcentrum Anniecrèche genoemd).
Als gevolg van de Covid-19 pandemie werden per half maart door het Ministerie van Onderwijs alle scholen, crèches en opvanginstellingen gesloten. Ook dagcentrum Anniecrèche ging per 16 maart tot nader order dicht en konden de kinderen helaas het dagcentrum niet meer bezoeken. Daar niet bekend was hoelang deze periode zou kunnen duren, werd door bestuur en management besloten om begeleiding “op afstand” aan de ouders te geven.

Ondersteuning van ouders in de begeleiding van hun kind thuis tijdens de sluiting. 
In de periode dat het dagcentrum Anniecrèche niet bezocht kon worden werden door de groepsleidsters oefenpakketten samengesteld om met de kinderen en ouders bezig te kunnen blijven: een ware uitdaging!

Het was immers belangrijk om de oefeningen die op het dagcentrum dagelijks met de kinderen werden gedaan te blijven doen.

Via de ouder-groepsapp en via de mail werden de ouders en medewerkers hierover door het management geïnformeerd. Vanaf half april werden door de medewerkers met de nodige voorzorgsmaatregelen de voorbereidingen op het dagcentrum uitgevoerd.

Ieder kind heeft een handelingsplan waarin specifieke doelen staan waaraan met het kind op het dagcentrum wordt gewerkt. Het handelingsplan is ontwikkeld op basis van de testen die door de psycholoog zijn gedaan. Op basis van dit handelingsplan hebben de groepsleidsters per kind de doelen verder uitgewerkt en verwerkt in een oefenpakket voor de ouders. Daarmee konden de ouders  thuis met hun kind aan de slag. Dit gebeurde voor alle vier (4) groepen van ons dagcentrum.

De oefenpakketten werden per mail of via WhatsApp naar de ouders gestuurd, een aantal ouders hebben de pakketten bij het dagcentrum afgehaald.

Voor meer informatie: Covid-19 en thuis leren/programma