DonEer

Steun ons, doneer.
Op naar 2025!

Welkom bij de Anniecrèche

Therapeutisch dagcentrum voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand

Door middel van begeleiding, therapie, spel en onderwijs wordt met het kind gewerkt aan diverse ontwikkelingsdoelen. Daarnaast vindt ook verder onderzoek plaats om een zo goed mogelijk beeld te krijgen waardoor de achterstand is ontstaan.

De kinderen worden op basis van hun ontwikkelingsniveau en vaardigheden in een van de volgende groepen geplaatst.

Het dagcentrum kent vier groepen:

• een basisgroep
• een speel- en leergroep
• een structuurgroep
• een schoolgroep.

Sommige kinderen maken tot hun 8e jaar gebruik van het dagcentrum, andere kinderen kunnen al eerder een overstap maken naar een andere instelling of school. Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche werkt daarom ook samen met verschillende organisaties en instellingen in het veld.