Het grootste gedeelte van het bedrag is al binnen maar nog niet alles. Hierbij hebben we jullie hulp nodig. Tot 31 juli 2024 hebben we de tijd gekregen om het volledig bedrag bij elkaar te krijgen. We gaan dus flink aan de slag!

Wil jij ook meehelpen met de fundraising of heb je interesse in onze groeiplannen.. neem dan contact met ons op.

Een financiële bijdrage kan via de WhyDonate link. Daarin staan ook onze Surinaamse banknummers voor diegenen die rechtstreeks op de rekening willen storten. Iedere gift, groot en klein, brengt ons weer dichter naar ons doel.

Welkom bij de Anniecrèche

Therapeutisch dagcentrum voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand

Door middel van begeleiding, therapie, spel en onderwijs wordt met het kind gewerkt aan diverse ontwikkelingsdoelen. Daarnaast vindt ook verder onderzoek plaats om een zo goed mogelijk beeld te krijgen waardoor de achterstand is ontstaan.

De kinderen worden op basis van hun ontwikkelingsniveau en vaardigheden in een van de volgende groepen geplaatst.

Het dagcentrum kent vier groepen:

• een basisgroep
• een speel- en leergroep
• een structuurgroep
• een schoolgroep.

Sommige kinderen maken tot hun 8e jaar gebruik van het dagcentrum, andere kinderen kunnen al eerder een overstap maken naar een andere instelling of school. Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche werkt daarom ook samen met verschillende organisaties en instellingen in het veld.