Op de Anniecrèche wordt door de groepsleidsters gewerkt met Portage Programma. Dit is een early intervention programma, gemaakt om kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot en met 5 te stimuleren in hun ontwikkeling. Het programma komt oorspronkelijk uit Amerika en is bewerkt om in Suriname te kunnen gebruiken. Een kind wordt gestimuleerd op 5 domeinen, namelijk: sociaal, taal, motorische ontwikkeling, cognitie en zelfredzaamheid.

Eerst wordt door de groepsleidsters geobserveerd welke vaardigheden een kind heeft en dan wordt er met behulp van het Portage Programma en in overleg met de ouders doelen gesteld om nieuwe vaardigheden aan te leren. Er wordt dan dagelijks met het kind geoefend. 

Per twee weken wordt bekeken of de doelen gehaald zijn en worden nieuwe doelen opgesteld. Het is belangrijk om zo jong mogelijk met stimulatie te beginnen en het kind op alle gebieden van de ontwikkeling te stimuleren.