Bestuursleden bij de Stichting Vroege Stimulatie Crèche werken op vrijwillige basis.
Zij hebben een professionele achtergrond op het gebied van onder meer financiën, gezondheidszorg en –educatie.
Het bestuur bestaat uit 5 leden en vergadert minimaal 1 keer per maand. Op dit moment is er een bestuursfunctie vacant.

Het huidig bestuur:

  • Dhr. Albert Vermeer (Voorzitter)
  • Dhr. Keoma Jungerman (Penningmeester)
  • Mw. Rose Marie Grünberg-Pelser (Secretaris)
  • Mw. Gladys Frijmersum (Lid)