Bij ontevredenheid over de zorg, of de manier waarop met iemand wordt omgegaan is het belangrijk dat deze klacht wordt doorgegeven. Waar gewerkt wordt, kunnen helaas fouten worden gemaakt. Door een klacht te bespreken kan er gewerkt worden aan verbetering.
Er is misschien een klacht over de verzorging, over het omgaan met de kinderen, of over het contact met de leidsters en/of het management.

Klachten kunnen het beste eerst met de betrokken persoon /personen besproken worden.

Een klacht zal vaak mondeling gedaan worden. Het is ook mogelijk om de klacht schriftelijk bij de desbetreffende persoon in te leveren. Hiervoor is er het klachten formulier, dat bij de start van elk leerjaar aan de ouders/verzorgers van de kinderen wordt meegegeven.

Klachten kunnen doorgegeven worden aan de manager via het dagcentrum Anniecrèche op het tel.no. 492777 en/of schriftelijk ook via email:  AnnieCreche@cq-link.sr  
Klachten kunnen ook gericht worden aan de Voorzitter van het bestuur.