Zoals gezegd is het dagcentrum grotendeels afhankelijk van donaties en giften.
Bepaalde materialen zijn voor de kinderen in de groepen continue nodig.
Op onze wensenlijst staat bv altijd:

  • handvaardigheid materiaal bv. karton, lijm, stiften, wasco, schriften enz.
  • Lamineerpapier en printpapier, inkt,
  • Verzorgingsmiddelen zoals towels, zeep, waspoeder e.d.
  • Huishoudelijke artikelen voor schoonmaak e.d.

Ten behoeve van de therapeuten test- en werkmateriaal:

  • voor logopedie bv. een recente woordenschattest;
    een articulatietest en / of digitaal therapiemateriaal
    t.b.v. kinderen met het ontwikkelingsniveau jonger dan 3 jaar

Bankrekeningnummers ten name van Stichting Vroege Stimulatie Crèche:
Republic Bank Suriname

SRD      :  0127866874
EURO   :  0128432649
USD     :  0796760453

Bankgegevens t.b.v. overmakingen vanuit het buitenland:
Republic Bank Suriname

Kerkplein 1,
Paramaribo, Suriname
BIC: RBNKSRPA