Missie
De Stichting Vroege Stimulatie Crèche streeft er naar de situatie van kinderen met een beperking in Suriname te verbeteren. Hierbij zal de stichting eigen activiteiten ontplooien, alsook samenwerken met andere personen en organisaties.

Doel
De stichting heeft tot doel jonge kinderen met een verstandelijke -en veelal ook lichamelijke -beperking in de leeftijdsgroep van 0 tot 8 jaar te stimuleren en te begeleiden. Dit doet zij door de kinderen binnen een dagcentrum op te vangen en hen te stimuleren door middel van activiteiten en oefeningen. De stichting biedt waar nodig en mogelijk is ook ondersteuning aan de ouders.

Visie
De stichting heeft als uitgangspunt dat ieder kind zich moet kunnen ontwikkelen en ieder kind ook recht heeft op een passende onderwijsvorm.
De stichting is van mening dat een kind recht heeft op gerichte stimulatie, ongeacht zijn of haar sociaal maatschappelijke achtergrond en omstandigheden.
Een kind leert het gemakkelijkst als het nog jong is. Hoe eerder er dus met stimulatie gestart wordt hoe beter. Het kind leert het beste in een veilig en vertrouwde omgeving. De ouders of vaste verzorgers zijn de beste leermeesters.

Doelgroep
De stichting heeft als haar missie om in principe aan ieder kind met een verstandelijke -en veelal ook lichamelijke- beperking en aan hun ouders ondersteuning te verlenen. Vanwege locatie en financiën kan de stichting zich momenteel nog alleen op Paramaribo en omgeving richten en behoren tot de doelgroep jonge kinderen van 0 tot 8 jaar. Het streven is dit in de toekomst verder uit te breiden.