De Stichting Vroege Stimulatie Crèche c.q. Dagcentrum Anniecrèche is een niet gouvernementele organisatie (ngo). De exploitatiekosten worden daarom grotendeels door de stichting zelf gedragen. Dit gebeurt o.a. door middel van de ouderbijdrage, projectfondsen en donateurs.

De stichting is een dienstverlenende instelling en de zorg voor kinderen met een beperking is intensief en kostbaar. Ouders betalen school- en inschrijfgeld, maar dit staat in schril contrast met alle kosten van de zorgverlening. Goede zorg kost nu eenmaal geld.

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Donateurs

De bijdrage van de ouders, de verzekeringsmaatschappijen en de overheid zijn lang niet genoeg om alle kosten te betalen. Een groot deel van ons dagcentrum is gerealiseerd en wordt in stand gehouden door vaste en incidentele donateurs.  Iedere donatie is voor ons zeer welkom.

Al vanaf de beginjaren wordt Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche gesteund door een aantal vaste donoren en donateurs.
Dit zijn bv. Stichting Caleopse in Nederland en Stichting zorg voor een Ander in Suriname.

Stichting Caleopse
Hoefbladhof 26
3991 GH Houten
Banknummer: NL62RABO0345408373
t.n.v stichting Caleopse

De Stichting Caleopse is opgericht als centraal punt voor de diverse instanties en particulieren die vanuit Nederland de Anniecrèche met vaste donaties en giften door o.a. kerken willen ondersteunen.
Deze Stichting doet op incidentele basis ook zelf aan fondswerving.
Stichting Caleopse is ANBI geregistreerd en de giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Stichting Zorg voor een Ander
Chiragallyweg nr 1 (einde Noordwijkweg)
Paramaribo
Tel: 491969

Stichting zorg voor een Ander beheert een kringloopwinkel in Paramaribo. De opbrengsten uit deze activiteiten worden geschonken aan sociale projecten. Stichting SVSC cq. Dagcentrum Anniecrèche ontvangt op regelmatige basis donaties van deze stichting.

Naast bovenstaande vaste donoren zijn er in de loop der jaren meer organisaties, bedrijven en particulieren in binnen- en buitenland donor of donateur geworden. Hetzij door het sponsoren van projecten en activiteiten, door een donatie of door giften in natura.

U kunt voor meer informatie over donaties / donoren gaan naar onze  wensenlijst.