Als een kind geplaatst kan worden, moeten de ouders een inschrijfformulier invullen en ondertekend bij het dagcentrum inleveren.
Download het inschrijfformulier van Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche

Het Inleveren van het formulier kan persoonlijk of digitaal gedaan worden.