Plaatsing op de Anniecrèche, kan pas nadat de psycholoog een screening heeft gedaan. Aan de hand van de bevindingen kan er eventueel gevraagd worden om nader onderzoek te doen (bijvoorbeeld door een neuroloog of kno arts). Samen met de ouders wordt gekeken of plaatsing op ons dagcentrum de juist optie is voor het kind, waarna het kind op de wachtlijst wordt geplaatst. Daarnaast wordt gekeken of het kind, zolang het nog niet is geplaatst, toch alvast begeleiding kan ontvangen. Via thuisbegeleiding of middagbegeleiding op de Anniecrèche.

Als een kind geplaatst kan worden, moeten de ouders een inschrijfformulier invullen en ondertekend bij het dagcentrum inleveren.

Download het inschrijfformulier van Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche

Het Inleveren van het formulier kan persoonlijk of digitaal gedaan worden.