Procedure
De aanmelding van een kind bij het Therapeutisch dagcentrum Anniecrèche gebeurt door ouders dikwijls na verwijzing door het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB), een orthopedagoog of op advies van een andere deskundige. De gegevens worden opgenomen en doorgeleid naar de psycholoog, die dan een afspraak maakt met de ouders voor een intake gesprek. Er wordt informatie uitgewisseld over o.m. ontwikkeling en het gedrag van het kind, dat ondertussen wordt geobserveerd door een van de groepsleidsters. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor het testen van het kind door de psycholoog.

Na de test bespreekt de psycholoog In een vervolggesprek met de ouders het testresultaat en of het kind werkelijk past op ons dagcentrum, kan worden geplaatst of op de wachtlijst komt. Als de ouders dat willen kan het kind ook worden doorgestuurd naar de logopediste of voor thuisbegeleiding.

Mede bepalend voor plaatsing op het dagcentrum zijn:

  • De leeftijd (liefst zo jong mogelijk)
  • Het ontwikkelingsniveau van het kind
  • Een beschikbare plaats in de voor het kind juiste groep

Plaatsing
Zodra er plek is op de juiste groep worden de ouders gebeld en komt er een 2 e intake gesprek. Dit gesprek wordt gedaan door coördinator kindzorg of de thuisbegeleidster

Van belang is te weten dat een intake gesprek nog geen garantie is voor plaatsing! Helaas kunnen niet altijd alle kinderen direct geplaatst worden. Er is namelijk vaak een wachtlijst.