Vervoer van de kinderen van en naar dagcentrum Anniecrèche gebeurt voor een deel door de ouders of verzorgers die hun kind zelf brengen en halen.

Daarnaast is er busvervoer beschikbaar. Het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) beschikt bv. over zorgvervoer. Deze speciale bussen rijden de kinderen, met een begeleidster, naar het dagcentrum. Er zijn verschillende bussen ook geschikt voor rolstoel vervoer.
Ook de mr. Huberstichting verzorgt speciaal vervoer.
Afhankelijk van de buurt waar het kind woont, kan er gebruik gemaakt worden van deze organisaties.

Aangezien de bussen bepaalde routes rijden is het niet altijd mogelijk om een kind precies voor de deur af te halen en te brengen. In overleg wordt geprobeerd om een ieder zo goed en prettig mogelijk te accommoderen.
Bovenstaande vervoersmogelijkheden staan los van het dagcentrum en de kosten moeten door de ouders zelf betaald worden.

Contactgegevens van de vervoersmogelijkheden voor de kinderen:

Nationaal Vervoerbedrijf
Ares: Kaffilludistraat 12
Telefoon: 404 246 / 404 248
Contactpersoon Mw. Neral

Mr. Huberstichting
Adres: Nidhastraat 256
Telefoon 432570
Contactpersoon Mw. Jahangir