Er komen regelmatig aanvragen van studenten van opleidingen in Nederland met bv. de studierichting sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) of sociaal pedagogisch werk (SPW), die graag hun stage bij ons dagcentrum willen doen.
Het beleid is dat studenten bij ons praktijkervaring kunnen opdoen onder bepaalde voorwaarden.

 • Een eerste voorwaarde is dat desbetreffende opleiding toestemming geeft voor een buitenlandse stage.
 • De school moet ook aangeven of betreffende student over voldoende capaciteiten beschikt om een stage in het buitenland te doen.
 • De student moet bovendien motiveren waarom gekozen wordt voor een stage in Suriname en heel specifiek waarom ze kiezen voor dagcentrum Anniecrèche.
 • We kunnen per stageperiode steeds 2 stagiaires begeleiden.
 • Voor ‘werken met kinderen in de groepen’ geldt een minimale stageperiode van 5 maanden.

Belangrijke Informatie voor stagiaires
Stage lopen in het buitenland kan een uitdaging zijn. Er zijn verschillen met een stage in Nederland. Het is daarom belangrijk dat je van te voren goed nagaat wat je beweegredenen zijn om voor Suriname te kiezen. Hier enkele vragen om je daarover na te laten denken.

 • Waarom kies je voor een stage in Suriname?
 • Wat weet je (al) van/over Suriname?
 • Wat verwacht je van een stage in Suriname?
 • Hoe zelfstandig ben je c.q. kun je werken?
 • Kun je voor jezelf zorgen (zonder ouders, vrienden, bekenden)?
 • Hoe gedisciplineerd ben je?
 • Hoe flexibel ben je?
 • Wil je jezelf beter leren kennen, of probeer je jezelf te ontlopen?
 • Kun je tegen een warm klimaat?

Bij ons dagcentrum Anniecrèche werken we met een speciale doelgroep. Dit zijn kinderen van 0 tot 8 jaar, met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Wij vinden het dan uiteraard belangrijk dat je bij jezelf nagaat waarom je specifiek voor deze doelgroep en/of het dagcentrum Anniecrèche kiest.

 • Waarom kies je voor deze doelgroep/ Anniecrèche?
 • Heb je (veel )geduld?
 • Ben je bereid om tevreden te zijn met kleine vooruitgangen?
 • Kun je omgaan met afwijkend gedrag?
 • Ben je er niet vies voor om een kind te verschonen?

We verwachten van stagiaires een grote zelfredzaamheid en een grote verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Vaak is het contact met de opleiding niet optimaal, waardoor je als student heel goed moet weten wat van je verwacht wordt en moet er een goede tijdsplanning gemaakt worden.

Op de Anniecrèche werken we met een klein en hecht team. Wij zien stagiaires als onderdeel van ons team. Er wordt dus van je verwacht dat je bij vergaderingen bent, je mening geeft, en er ook bent als het team extra wordt opgeroepen om bijv. schoon te maken in de vakantieperiode.

Regelmatig zijn er op de Anniecreche ook stagiaires logopedie, orthopedagogiek, psychologie en fysiotherapie. Zij worden begeleid door de desbetreffende therapeut. Ook van hen wordt een grote zelfredzaamheid verwacht. Zij werken minder op de groep, maar ook van hen wordt verwacht dat zij regelmatig op de groepen aanwezig zijn. Hierdoor leert de student gedrag signaleren en ook samenwerken / overleggen met andere disciplines.