Samenwerken met anderen is belangrijk voor het verwezenlijken van de door onze stichting gestelde missie en doelen. Het dagcentrum werkt daarom met de volgende organisaties samen:

Medisch opvoedkundig Bureau (MOB) biedt met haar team hulp aan ouders en kinderen met problemen thuis of op school. Het MOB richt zich op het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de groep 0 – 23 jarigen die in hun ontwikkeling bedreigd zijn. Het MOB biedt hulp op het centrum, maar neemt geen kinderen op. 

Revalidatiecentrum: vanuit de Anniecrèche is er een goede samenwerking met het revalidatiecentrum. In samenwerking met het team van dit centrum worden hulpmiddelen zoals schoenen, rolstoelen aangeschaft voor de kinderen. Ook kan er voor ieder kind apart een beroep worden gedaan op de deskundigheid van dit team. Samen wordt overlegd wat voor het kind de beste begeleiding is.

Zorginstellingen: Er worden op regelmatige basis contacten onderhouden en bezoeken afgelegd bij diverse zorginstellingen in het kader van de doorverwijzing van onze kinderen naar bv Stigesu, Mytylschool, NKC, Mr. Hubert Stichting, Betheljada, Kanarieschool en Speciaal Onderwijs.