De verzekeringsmaatschappijen vergoeden behandelingen van de therapeuten die verbonden zijn aan Dagcentrum Anniecrèche tot een maximaal aantal keren.