Dagcentrum Anniecrèche is van maandag tot en met vrijdag open van 7.00u -13.00u.
Op het dagcentrum wordt door de groepsleidsters voor de kinderen in alle groepen het Portage programma gebruikt. Er zijn op het centrum vier groepen met 8 kinderen, met elk 2 tot 3 leidsters.
Ook al zijn we geen ‘officiële’ school, alle groepsleidsters worden op ons dagcentrum door de kinderen met ‘juf’ aangesproken.

De vier groepen in het dagcentrum Anniecrèche zijn een basisgroep, een speel-en leergroep, een structuurgroep en een schoolgroep. Elke groep heeft een kleur gekregen.

De kleur c.q. de indeling geeft aan op welk ontwikkelingsniveau de kinderen in de groep zijn en aan welke vaardigheden van hen (verder) gewerkt zal worden. De ruimten waarin de kinderen spelen en leren hebben ook deze kleur.

Er wordt in iedere groep met een foto- of pictosysteem gewerkt, zowel individueel als in groepsverband. Picto’s zijn eenvoudige afbeeldingen ter vervanging van teksten. De dag wordt hiermee gestructureerd en duidelijk gemaakt voor de kinderen.