Ouders betalen een vaste maandelijkse financiële bijdrage voor hun kind en eenmalig jaarlijks materialengeld.

Daarnaast zijn er de kosten voor een eventuele therapeutische behandeling, zoals de fysiotherapie, logopedie, ergotherapie of psychologische begeleiding.

Kosten voor therapie kunnen in principe door een zorgverzekeraar worden vergoed. Uiteraard is er dan een verwijsbrief nodig. Behandelingen worden door de zorgverzekeraar tot een vast maximum aantal vergoed.
Als de therapeutische behandelingen niet (meer) door de zorgverzekeraar worden vergoed, dan wordt door dagcentrum Anniecrèche aan ouders een bijdrage per behandeling gevraagd.

Kosten/tarieven per augustus 2020 bij Dagcentrum Anniecrèche*:
Eenmalig jaarlijks materialengeld: SRD 150,-

Maandelijks ouderbijdrage/schoolgeld: SRD 225, –

Fysiotherapie: SRD 100 per behandeling
Logopedie: SRD 100 per behandeling
Psychologie: SRD 150 per behandeling

*Onvoorziene omstandigheden kunnen mogelijk tot een aanpassing van de kosten/tarieven leiden. Gelieve daarmee s.v.p. rekening te houden.

Ouderfonds
Het dagcentrum Anniecrèche heeft een ouderfonds.

Ouders die in staat zijn meer te betalen worden aangemoedigd dit ouderfonds te steunen, waardoor kinderen van minder draagkrachtige ouders/verzorgers in voorkomende gevallen toch geholpen kunnen worden.