Ouders betalen een vaste maandelijkse financiële bijdrage voor hun kind en eenmalig jaarlijks materialengeld.

Daarnaast zijn er de kosten voor een eventuele therapeutische behandeling, zoals de fysiotherapie, logopedie, ergotherapie of psychologische begeleiding.

Kosten voor therapie kunnen in principe door een zorgverzekeraar worden vergoed. Uiteraard is er dan een verwijsbrief nodig. Behandelingen worden door de zorgverzekeraar tot een vast maximum aantal vergoed.
Als de therapeutische behandelingen niet (meer) door de zorgverzekeraar worden vergoed, dan wordt door dagcentrum Anniecrèche aan ouders een bijdrage per behandeling gevraagd.

Vanwege de wisselende economie zijn we genoodzaakt om prijzen vaker aan te passen. Voor het schooljaar 2023/2024 geldt er een basistarief van SRD 1.250,- per maand. Voor verdere specificaties kunt u een e-mail sturen naar anniecreche@cq-link.sr. U kunt ons ook bereiken per WhatsApp: +597- 8526706.

Ouderfonds
Het dagcentrum Anniecrèche heeft een ouderfonds.

Ouders die in staat zijn meer te betalen worden aangemoedigd dit ouderfonds te steunen, waardoor kinderen van minder draagkrachtige ouders/verzorgers in voorkomende gevallen toch geholpen kunnen worden.