De Stichting Vroege Stimulatie Crèche (SVSC) , meer bekend als Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche is in oktober 1980 opgericht door ouders en medewerkers van het Medisch Opvoedkundig Bureau. Met verschillende fundraisingactiviteiten en de ondersteuning van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting werd in Paramaribo een pand gehuurd aan de Anniestraat. Vandaar ook de naam ‘Anniecrèche’. Daar werd in februari 1981 gestart met een groep van 12 kinderen. Een jaar later, in 1982, werd een tweede crèche aan de Jacobastraat geopend. U raadt het al: de Jacobacrèche.

Het waren in die tijd turbulente jaren in Suriname, waarbij schaarste en gebrek aan financiën voor de Stichting een grote rol speelden. Ook was er gebrek aan passende huisvesting voor de opvang. Na jaren van verhuizingen werden uiteindelijk de Anniecrèche en de Jacobacrèche tot één dagopvang samengevoegd.

In het jaar 2000 kon de Stichting met hulp uit Nederland van door de Stichting Nationaal Fonds (Stinafo) en de stichting Caleopse een pand kopen en inrichten aan de Cayottestraat.

In 2002 werd het mogelijk dit pand grondig te verbouwen en aan te passen aan de zorg die nodig is voor kinderen met een beperking. Dit werd grotendeels bekostigd door het Bureau Microprojecten van de Europese Unie, Stichting Caleopse en het Lilianefonds in Nederland. Het vernieuwde pand kon in mei 2003 in gebruik worden genomen.

In 2005  werd bij het 25 jarig bestaan gekozen voor een moderner logo. De Anniecrèche wilde met de tijd meegaan en dat moest ook tot uiting komen in de uitstraling van haar dagcentrum.
Verder werd er gestart met thuisbegeleiding om ouders die daar behoefte aan hadden thuis extra begeleiding te geven. Al hoewel thuisbegeleiding voor een groot deel afhankelijk is van de beschikbare financiële middelen, is deze activiteit in principe tot op heden mogelijk.

Door de jaren heen is door de Stichting gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de zorg. In 1995 werden de leidsters geschoold in het gebruiken van de ‘ Portage methode  ’. Met deze speciale methode wordt tot op heden gewerkt in het dagcentrum (zie link ‘  zorgstructuur’).
In de loop der jaren werd ondersteuning gekregen van diverse deskundigen die het team regelmatig bijschoolden. Bijvoorbeeld op het gebied van autisme, spasticiteit, het gebruik van pico’s, de computer en de i- pad. In november 2013 werd voor de leidsters bijscholing van de ‘Portage methode’ gehouden. Nadien werden nog regelmatig refreshment bijeenkomsten gehouden door stagiaires.

In 2013 heeft de stichting met financiële steun van de Stichting Staatsolie Foundation for Community Development  een grote renovatie en verbouwing kunnen realiseren. De lokalen van het dagcentrum zijn verruimd, er is een extra therapieruimte gekomen, de toiletgroepen zijn vernieuwd en alles werd fris geverfd.

In 2020  werd er een inzamelingsaktie gehouden voor de aanschaf van een auto. Met vele vrienden en donateurs werd het geld bij elkaar gekregen. De auto wordt gebruikt voor maken van thuisbezoeken, het doen van boodschappen en vervoer van kinderen indien nodig.

In 2024 zijn we een fundraising gestart voor de aankoop van het pand naast de Anniecrèche.

https://whydonate.com/en/fundraising/plek-voor-meer-kinderen