De activiteiten en het groepsprogramma worden in elke groep afgestemd op het niveau, de vaardigheden en de behoeften van de kinderen. Hierdoor kan het niveau per schooljaar verschillen. Globaal hanteren wij de onderstaande indeling:

De Basisgroep (groep blauw)
In deze groep wordt er voornamelijk gewerkt aan basisvaardigheden, zoals bv op een stoel zitten, eten, drinken en zindelijkheid. Vaak worden hier de wat jongere kinderen geplaatst, want zij hebben nog veel begeleiding nodig. Daarom is er in deze groep ook vaak een extra begeleider.

De speel-leergroep (groep geel)
In deze groep is er ook nog veel aandacht voor de basisvaardigheden. Maar er wordt op speelse wijze in het bijzonder ook gewerkt aan schoolse vaardigheden. Bv. kleuren, plakken en sociale vaardigheden zoals samen spelen, delen, enz.

De structuurgroep/ schakelgroep (groep groen)
De leidsters spelen in deze groep in op de zeer korte concentratie en grote prikkelbaarheid van de kinderen. Kinderen krijgen individueel les, in een afgeschermde werkruimte. In deze groep staat het aanleren van sociale vaardigheden, het aanleren van basisvaardigheden en het geven van structuur en duidelijkheid centraal.

De school voorbereidende groep (groep rood)
Stimulatie van schoolse vaardigheden krijgt in deze groep de volle aandacht. Niet alleen het knippen, plakken en kleuren, maar ook rekenen en taal wordt naar het niveau van het kind aangeboden. Daarnaast wordt er grote nadruk gelegd op sociale vaardigheden. Bv. hoe gedraag ik me met anderen? Hoe groeten, iemand aankijken, wachten, enz.