De Stichting Caleopse is opgericht als centraal punt voor de diverse instanties en particulieren die vanuit Nederland de Anniecrèche met vaste donaties en giften door o.a. kerken willen ondersteunen.
Deze Stichting doet op incidentele basis ook zelf aan fondswerving.
Stichting Caleopse is ANBI geregistreerd en de giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Adresgegevens:
Stichting Caleopse

Hoefbladhof 26
3991 GH Houten
Facebook: Stichting Caleopse 
Banknummer: NL62RABO0345408373
t.n.v stichting Caleopse